DVA NETWORK 1.2

DVA NETWORK

DVA Network 2.0
Softvér pre ovládanie dB Technologies boxov pomocou RDNet protokolu.

Nové vlastnosti verzie 2.0:

- Kompatibilita s DVA T8, DRK20M, AC26N
- Nový užívateľsky layout
- Modernizovaný RDnet motor
- Nové EQ filtre
- Opravy chýb a optimalizácia

RDnet umožňuje zvukárovi nastaviť predvoľby, úrovne, a všetky ďalšie kľúčové parametre pohodlne z miesta FOH.
Zvukár na PC pomocou RDnet prijíma údaje o teplote, o stave boxov, o úrovni a o všetkých ďalších prevádzkových parametroch v reálnom čase.
DVA RDnet sieť funguje pomocou Control 8 alebo Control 2 ktoré sú na PC pripojené cez LAN alebo USB port.
Všetky potrebné úpravy pre jednotlivé moduly môžu byť vykonané aj off-line pri plánovaní ozvučenia daného priestoru.
Uložený program sa potom može prenášať z PC do zvukového systému keď je nainštalovaný na svoje miesto.

DVA Network 2.0 obsahuje:

- Nastavenie hlasitosti boxov
- Monitorovanie teploty boxov
- Nastavenie limitera boxov
- Výrobcom predvolené nastavenia
- Nastavenie EQ, Delay, Gain pre každý pripojený box
- Off-Line konfiguráciu
- Funkciu Mute
- Funkciu Group
- Automatické naadresovanie boxov

DVA NETWORK 1.1
DVA NETWORK 1.1

Kontakt

Vojtech Šimon
dealer dB Technologies
Žíp 15
980 21, Bátka

+421 903 100 407
simon@aaproduction.sk