DVA USB MANAGER 1.7.3.0

DVA USB MANAGER

Nová verzia DVA USB Manager 1.7.3.0 je už k dispozícii a obsahuje nový firmware pre sub DVA S2585N a pre DVA T8.

Nové vlastnosti verzie 1.7.3.0:

- Pridaný nový firmware 1.2.1 pre AC26N
- Pridaný firmware 1.0.2 pre DVA T8
- Pridaný firmware 1.0.1 pre DRK-20M
- Pridaný firmware 2.7.6 pre DVA S1518
- Pridané riadenie pre DVA S1518
- Pridaná správa pre AC26N
- Pridaná správa pre DRK-20M

USB MANAGER
USB MANAGER

Kontakt

Vojtech Šimon
dealer dB Technologies
Žíp 15
980 21, Bátka

+421 903 100 407
simon@aaproduction.sk